Waar kun je als dakloze in Apeldoorn terecht?

Omnizorg

Omnizorg is er voor mensen met een verslaving en/of psychiatrische problematiek die wellicht hierdoor dak- of thuisloos zijn geraakt. We bieden onderdak, activiteiten, werk en zorg aan.

Adres: Stationsstraat 30, 7311 NT Apeldoorn
Telefoon: 055 – 526 95 10

Iriszorg

We bieden je trajecten in opvang, wonen, werk, activiteiten & leren en IPS. We werken hierbij met evidence based methodieken, waaronder CRA en Krachtwerk. En we zetten ervaringskennis in, zodat je herkenning vindt in wat je doormaakt. Wij hebben locaties in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Adres: Calypsostraat 21, 7323 SJ Apeldoorn
Telefoon: 088 – 606 16 00

Leger des Heils

We bieden praktische hulp en begeleiding voor dak- en thuislozen mensen. Er is koffie, soep en vaak ook een maaltijd beschikbaar.

Adres: Hofveld 21 – 23, 7331 KB Apeldoorn
Telefoon: 055 – 522 32 87

DTZ Apeldoorn

Dak- en ThuislozenZorg Apeldoorn (DTZ) staat voor hulp aan mensen, zodat zij (weer) een volwaardig bestaan behouden (krijgen) met aanvaardbare kwaliteit van leven, ongeacht hun geloofsovertuiging. Ben je dakloos of dreig je dakloos te worden dan gaan wij je proberen te helpen.

Adres:
Telefoon:

Stichting zwerfjongeren Apeldoorn

Wij bereiken zo’n 120 jongeren in Apeldoorn. Vaak jongeren die uit complexe situaties komen, en die te maken hebben gehad met een zeer onveilige thuissituatie. Denk aan mishandeling, seksueel misbruik of ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen omdat ze verslaafd zijn of psychische problemen hebben.

Adres: Sprengenweg 6, 7314 ES Apeldoorn
Telefoon: 055 – 533 31 55

Stichting Dakloos Apeldoorn

Stichting Dakloos Apeldoorn zet zich met professionele krachten én vrijwilligers in voor het welzijn van dak- en thuislozen in Apeldoorn. Dagelijks kunnen zij terecht in de inloop, wij verstrekken kleding, maaltijden en zij kunnen gebruik maken van een douche of het laten wassen van kleding. Ook organiseren wij regelmatig acties met o.a. – kappers – pedicure – arts – tandarts – opticien – pastor – administratieve ondersteuning – juridische ondersteuning – bewindvoering en onderhouden wij nauw contact met andere (zorg)organisaties en de gemeente Apeldoorn

Adres: Paslaan 9, 7311 Ah Apeldoorn
Telefoon: 055 – 210 00 14